top of page

Müşteri Aydınlatma Metni - KVKK


MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ


Değerli müşterimiz, Newold markası olarak kişisel verilerinize ve özel hayatınızın gizliliğine son derece önem veriyoruz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) bir gereği olarak bu aydınlatma metnini tarafınıza sunuyoruz.   
Kişisel verileriniz, KVKK bakımından veri sorumlusu konumunda olan ve Newold markasının yasal haklarını elinde bulunduran Ezgi Hazal Oymak (İstanbul Ticaret Odası Ticaret Sicil No: 214240-5) tarafından aşağıda açıklanan amaçlarla işlenmektedir.
Kişisel Verilerinizin İşleme Amaçları ve Toplama Yöntemleri
Kişisel verileriniz, www.newoldstudio.com isimli internet sitemiz aracılığıyla alışveriş, reklam ve ürün tanıtımı gibi amaçlarla tarafınızdan direkt olarak edinilmektedir. Ürünlerimize göstermiş olduğunuz ilgi sonucunda alışveriş yapmaya karar verdiğiniz takdirde fatura ve iletişim süreçlerinin tamamlanması adına tarafınızdan isim-soyisim, telefon numarası, e-posta adresi ve TCKN gibi bazı kişisel veriler zorunlu olarak toplanmaktadır. Söz konusu toplanan kişisel veriler, KVKK m. 5/2’de düzenlenmiş olan hukuka uygunluk hallerinden (a), (c) ve (ç) bentleri kapsamında sırasıyla (a) kanunlarda açıkça düzenlenmiş olması, (c) satış sözleşmesinin kurulması ve ifasına yönelik olarak kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması ve (ç) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü adına verileri işleme şartlarına sığınmasına istinaden işlenmektedir.
Ayrıca reklam, pazarlama ve tanıtım amacıyla markamız tarafından hazırlanan e-bülten üyeliği tamamen sizin açık rızanızla alınacak olup bu bültenden dilediğiniz zaman çıkabilmekte özgür olduğunuzu da belirtmek isteriz.
Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği 
Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen dayanak ve amaçlar kapsamında, sizlere ürün ve hizmetlerimizin sunulması için hizmet aldığımız, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hizmet aldığımız veya iş birliği içinde olduğumuz üçüncü kişilere, kanunen yetkili kamu kurumları KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde ve bunlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.
Kişisel Verilerinize İlişkin Kullanabileceğiniz Haklar 
KVKK’nın 11. maddesinde kişisel verileri işlenen ilgili kişilerin hakları açıkça düzenlenmiştir. Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi info@newoldstudio.com e-posta adresinden bizlere iletebilirsiniz. İlgili taleplerinizin eksiksiz şekilde sonuçlanabilmesi adına bizlerle gerekli bilgi ve belgeleri paylaştığınız takdirde talebinizi izleyen otuz gün içerisinde sizlere yazılı olarak dönüş sağlayacağımızı belirtmek isteriz.

 


Veri Sorumlusu: Ezgi Hazal Oymak (Ticaret Sicil No: 214240-5)
Adres: Tatlısu Mah, Şehit Burak Kurtuluş Cad. No:69 Merit Life Göl Konakları, Villa C10
Ümraniye / İstanbul
MERSİS No: 3708172925400001 
Web Adresi: www.newoldstudio.com.
Telefon: 0850 307 79 65

 

bottom of page